Vznik společnosti Wachter Team je spojen s rokem 2011, jako reakce na mnohé změny ve vztahu lidí k psům. Činnost společnosti Wachter Team je i částečně návratem k tisícileté tradici soužití člověka se psem, na niž nahlížíme z pohledu moderní doby. Již od nepaměti je pes naším pomocníkem, ale i společníkem a průvodcem. Jen v současné době jsou naše požadavky na psa velice různorodé a specifické.

Společnost Wachter Team se díky svému specifickému zaměření na komplexní předvýchovu, převýchovu či přípravu psů za různými účely, zařadila mezi solitérní firmu působící v Čechách a na Moravě...

WACHTERTEAM Nový Bor tel.: +420 723 032 671 email: wachterteam@czechmalinois.cz
Created by CTECH s.r.o. ©2011